Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

40. MEKTUP

0 75
40. MEKTUP
·         Şeyh Muhammed Çeteri’ye göndermiştir
·         İhlasın elde edilmesi; tarikat ve hakikatin ihlası geliştirme hususunda şeriata hizmetçi olduğu
Allah’ a hamd ve Resûl’ üne salat ve selam ederiz
Muhterem kardeşim! Seyr u sülük mertebelerini ve cezbe makamlarını kat ettikten sonra bana malum oldu ki, seyr u sülûkün amacı ihlas makamını elde etmektir. İhlas makamının gerçekleşmesi de afaki ve enfüsi bütün ilahların yok olmasına bağlıdır. Sözü geçen bu ihlas makamı ilim, amel ve ihlas diye bilinen şeriatın üç parçasından biridir. Tarikat ve hakikat İhlasın olgunlaşması hususunda şeriata hizmet etmektedir.
İşin özü budur. Fakat herkesin anlayışı bunu idrak edemez. Tasavvuf erbabının çoğu uyku ve hayallerle kanmakta, eften püften şeylerle yetinmektedirler. Bu durumda şeriatın kemâlâtından neye erişebilir ve tarikat ve hakikatin özüne nasıl ulaşabilirler ki! Oysa bunlar şeriatı kabuk olarak görmekte hakikati onun özü olarak kabul etmektedirler. İşin aslının ne olduğunu bilemeyip sûfilerin sürçmelerine aldanmakta ve düşük hal ve makamlara kanmaktadırlar. Allah onları en doğru yola hidayet etsin! Selambize ve Allah’ın salih kullarına olsun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.