Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

59. Mektup

159. MEKTUP

MEVZUU: Taziye.. *** NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Şerafeddin Hüseyin Bedahşî'ye yazmıştır. *** Bilesin ki, Elemler ve musibetler, zahirde her nekadar acı ve cisme elem verir ise de; batında tatlı olup ruha lezzet getirir. Ruh ve…

59. MEKTUP

59. Mektup ·         Seyyid Mahmud’a göndermiştir.        Kurtuluşun üç şeyle mümkün olacağı; ehl-i sünnete uymadıkça kurtuluşun düşünülemeyeceği; ilim ve ame­lin şeriata ihlasın ise sûfilerin yoluna bağlı bulunduğu                  …