Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

02. Beyt

0 207

Huda ism-i celaliyle çü destur – Diledim bed idem ta ide mensur
Risalem nef’ ile hem ola menşur – Bu kemter aşkına çün oldu mecbur
Bu barlıktan geçip Hakk’a gidelim – Aziz hem seyr-i fillah gel idelim.

Huda ism-i celaliyle çü destur
“Allah’ın İsmi Celâliyle müsaade istedim.”
Bu Bismillahirrahmanirrahim diyerek yazmaya başladım demektir.

Peygamber Efendimiz buyuruyorki:
“Şeref sahibi hangi iş ki, bemele ile başlanmadı; o noksandır.”

Diledim bed idem ta ide mensur

“Allah’ın İsmi ile başladım ki yardım olunanlardan olayım.”

Risalem nef’ ile hem ola menşur
“Kitabım menfaat verici olarak yayılmış olsun.” Yani bu yazdığım kitaptan okuyanlar menfaatlensin.

Mustafa İsmet Garibullah Hazretleri bu kitabı Allah rızasını kazanmak için yazdı. Bir insanın söyleyeceği veya dinleyeceği bir kelime, namazın bir rekatı dahi Allah için olmalıdır.

Bu kemter aşkına çün oldu mecbur
“Bu ziyade noksan olan, Allah aşkıyla mecbur oldu.”
Tevazusu sebebiyle kendisini ziyade noksan gören İsmet Garibullah , Allahas olan aşkından bu kitabı yazmıştır.

Bu barlıktan geçip Hakk’a gidelim
“Bu gönüldeki ağırlıklardan geçip Hakk’a gidelim.” Bu yükler oldukça, Kalp Allah’a dönemiyor.
İnsanın kalbinde bazen vesveseler olur veya yaptığı bir işten dolayı vesveseler duyar, bunlar onun gönlüne manevi ağırlıklar yapar. Allah’a tam bir huzurla yönelmesine mani olur.

Aziz hem seyr-i fillah gel idelim

“Şerefli kardeşim! Gel seyr-i fillah edelim.” Bu ikinci seyirdir.

Seyr-i Fillah Latifelerimizin arşın üstünden zât-ı paki subhaniyeye kadar olan yürüyüşüdür.

Seyri İl: Mevla’dan başka her şey kalp gözünden silinir, bundan sonra gelen seyr-i fillah hâlinde ise sadece Mevla Teala Kalbe yerleşir. Seyr-i Fillah tamamlanınca da bekâ hasıl olur.

İnsan zikrettikçe, sünnetlere ittiba ettikçe, rabıta ve murakabe yaptıkça Mevla’nın nuruna doğru gider. İşte hem anlaşılmıyor hemde anlaşılmadık kalmıyor.

Seyri İl ile Seyri fillah, velayeti (veliliği) elde etmek içindir. Fena denilen Tarikat ve beka denilen hakikatle, yani bunların kazanılması sebebiyle kişiye veli denir.

Risale-i Kudsiyye Serhi ve Izahi Mahmud Ustaosmanoglu (Kuddise Sirruhu)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.