Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

12.Beyt

0 105

Cihanda gelmemiş böyle şehinşah
Kuruldu sayesinde hayli hankah

Sıtanbul ve Şam ve Erzurum’da dahi gâh
Anın hem ekserî erkânı âgâh

Gönülden et dua Hakk’a gidelim
Cemâli bâkemâle seyredelim

Mustafa İsmet Garibullah (Kuddise Sirruhu) Hazretleri bu beyitlerinde de Sultan Mecidden bahsetmeye onu medh-u sena etmeye devam ediyor. Sultan Mecid ondan tarikat vazifesi almış idi. Onun müntesibi idi. Kabri nur olsun.

“Cihanda gelmemiş böyle şehinşah”

“Cihanda onun gibi kıymetli padişah gelmemiştir.” Neden? Zira:

“Kuruldu sayesinde hayli hangâh”

“Onun sayesinde birçok tekkeler kurulmuştur.”

Sayesinde: Gölgesinde, yani onun himayesinde,

Haylî: Çok,

[Hangâh: Tekke, yani zikir ve ibadet edilecek yer.

Sultan Mecid hayırlıların hamisi, camilerin hamisi, tekkelerin hamisi, medreselerin hamisi idi. Şimdi nerede böyle insanlar! Yarabbi! Bizlerin başına da lâyık olduktan sonra böyle müslü-man liderler nasip eyle.

“Nasıl olursanız öyle idare olunursunuz.” hadis-i şerifini
unutmayalım.

“Sıtanbul-u Şam-u Erzurumda dahi gâh”
“İstanbul da, Şam da, Erzurum da, her yerde.”

Sıtanbul: İstanbul, demektir. Mısrada vezn-İ şiir için Sıtan-bul diyor. Aslında İstanbul idi.

“Anın hem ekseri erkânı agâh”
“Onun hükümet adamlarının çoğu da hakikat üzere uya nık kimselerdir.”

Erkân: Rükn’ün cemisidir. Temeller, direkler demektir. Hükümet adamlarına denir.
Ekseri: Çoğu,

Agâh: Hakikat üzere uyanık, demektir. O hâlde:

“Gönülden et dua Hakk’a gidelim, Cemâli bâ kemâle seyr idelim.”
“O büyük insanlara sadece dilinle değil, gönlünle dua et.”

Kur’an-ı Kerim o adamlarla rahat etti. Sultan Fatih Resulullah (SallALLAHu
Aleyhi ve Sellem) in medhettiği şerefe nail olan adam.

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

“Elbette Kostantiniyye (İstanbul) fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve o ordu ne güzel ordudur.”
Efendi Babam derdi ki: Fatih Sultan’ın sebebiyle bu kadar tekkeler, camiler, medreseler kuruldu, neler oldu neler.

Ya Rabbi! Sen bütün zamanlarda aynı ALLAH’sın, o zaman nasılsan şimdide aynısın, o zaman nelere kadirsen şimdi de aynı şeylere kadirsin. Biz lâyık değiliz. Bizleri lâyık eyle ve eski kudretimize kavuştur.
Bir ibarede şöyle gelir:

“Akşamla yatsı arasında ALLAH dilediğini yapar.”

Mevlâ Tealâ öyle kudret sahibidir ki, dilerse kısa bir müddet içerisinde bu kâinatı 10 defa yıkar ve yeniden yapar. Ona güvenelim, daima ondan isteyelim.

ALLAH-u Tealâ bunları bana sizin bereketinizle söyletiyor. Cemaatta bereket vardır.

“ALLAH’ın kudret eli cemaat üzerindedir.”

Ama siz kendinize toz kadar kıymet vermeyin sakın, ben sizi medhederim o başka.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.