Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

15.Beyt

0 135

Risale-i Kudsiyye 15.Beyt

 

 

وَزِيرُ عَسْكَرِينْ حَقْ اِيدَه مَنْصُورْ ، دَخِي اَرْكَانِنِى حَقْ اِيدَه مَعْمُورْ
اِيدَه اَعْدَامِزِى تَارُ و مَارُ وَ مَقْهُورْ ، اُولَه وُزْ جُمْلَه تَا شَادُ و مَسْرُورْ
خُدَا مَسْرُورْ اِيدَه حَقَّه كِيدَهلِمْ ،جَمالِ بَا كَمَالَه سَيرْاِيدَه لِمْ

 

 

“Vezir-u askerin hak ide mensur
“Dahi erkânı hak ide mamur”

“İde âdamızı tar-ü mar-u mahkur”
“Ola vuz cümlemiz ta şâdu mesrur”

“Hüda mesrur ide Hakk’a gidelim.”
“Cemali ba kemale seyr idelim”

İsmet Garibullah (kudisse sırruhu) Hazretlerinin Abdulmecid Han’na yaptığı dualar bu beyitlerde de devam ediyor;

“Vezir-u askerin hak ide mensur”
“Padişah hın hem vezirini hem askerini ALLAH yardım mazhar etsin”

Mensur :Yardım olunmuş,
Vezir:Padişahın yardımcısına denir.Bugün bakan ,mebus diyorlar.

” Dahi erkânı hak ide mamur”

Mamur :Uzun ömürlü,
Erkân :Rukn’ün cemisidir.Direkler,bir devleti ayakta tutan unsurlar demektir.

ALLAH o padişahın devletini bütün yardımcılarını mamur etsin(şenlendirsin)

“İde âdamızı tar-ü mar-u mahkur”

“O padişah düşmanlarımızı tarümar (dağınık)ve kahrolunmuş(çok üzüntülü)etsin”.

Â’damızı:Düşmanlarımızı,
Tar-u Mar:Darmadağın
Mahkür:Kahrolunmuş

“Ola vuz cümlemiz ta şâdu mesrur”

“Düşmanları kahrettiği zaman cümlemiz neşeli ve sevinçli olalım”

Olavuz :Olalım
Şâd :Sevinçli,demektir

“Hüda mesrur ide Hakk’a gidelim.”
“Cemali ba kemale seyr idelim”

“Cenab-ı Hak bizleri mesrur (sevinçli,bahtiyar)kılsın”.

Bunlar ALLAH tarfından ilham edilen dualardır

Mesrûr:Sururlu ,demektir.

İsmet Garibullah(kuddise sirruhu) Hazretlerinin Abdulmecide hana dua etmesinin sebelerinden biri de İslâm
düşmanlarının çok olmasındandır.İslâmın öyle kuvvetli çok düşmanı vardı ki bir an önce bu dinin yok olmasını istiyorlardı.

Sultan Abdulmecid Han ise bu dine yan baktırmıyordu.bu âlem başı boşmu zannediliyor?Bu âlemin sâhibi var.
Bizi gördüren işittiren ,konuşturan,hareket ettiren,düşündüren,akıl erdiren hep O’dur.

Yediklerimizi,içtiklerimizi veren O’dur.Böyle Rabbimiz varken islamı istememek olur mu?İstemzsen ALLAH sana yardım etmez.Sen ALLAH’â yardım edersen ALLAH’da sana yardım eder.İnsanlara asıl gerkli olan ahiret hayatıdır.Dünya gereği kadar lâzımdır.Bugün bir çok kişiler dine yardım etmiyorlar.

Onlara:”Siz ahirette dirilmeğe inanmıyormusunuz?”diye sormalı.Orada da yemekler, içmekler,barınacak yerler lâzım.Oradakiler burada kazanılıyor.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.