Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

49. MEKTUP

0 84
Şeyh Seyyid Nakip Efendi’ye göndermiştir
·         Dışımızı şeriatın hükümleriyle donatmak ve iç dünyamızı da masivadan arındırmaya teşvik
                Allah sizi şeriatın zahiriyle donanmak ve manevi saadetle mesud kılsın.
                Sûrî devlet hakikatte dış dünyamızın şer’î hükümlerle do- nanmasıdır. Manevi saadet ise iç dünyamızın Allah Teâlâ’nın dışındakilerle olan alaka ve ilişkilerden kurtulmasıdır. Bu iki büyük devlete nail olan kimseye ne mutlu!
                               Gerçek iş budur, gerisi boştur.
                Bundan fazla sözü uzatmak baş ağrıtmaktan öteye geçmez.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.