Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

55. MEKTUP

0 102
55. Mektup
·         Şeyh Abdulvehhap el-Buhari’ye gönderilmiştir.
·         Bu zata olan muhabbetini bildirir
 
                Önceki irtibatımızın dışında uzun zamandır kalbimde zat-ı alilerine karşı bir muhabbet duymaktayım. Biz bu muhabbete binaen elimizde olmadan arkanızdan size hayır dua etmekteyiz.
                Sevgili peygamberimizin “Kim bir kardeşinin severse bunu ona bildirsin.”215  hadisi şerifi gereğince muhabbetimi size bildirmeyi uygun gördüm. Sevgili Peygamberimizin yakınlarına karşı beslediğim bu sevgi sayesinde artık elime tam bir ümit ipi geçmiş durumdadır.
                Allah Sübhânehû Beşerin Efendisi hürmetine bizleri onların muhabbetleri üzere sabit kılsın.
 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.