Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

90. MEKTUP

0 53
  1. MEKTUP

 

  • ·         Hâce Kasım’a yazılmıştır
  • ·         Hak Sübhânehû’ya tamamen yönelmeye teşvik ve bu bahtiyarlığa ulaşmanın, Nakşibendî tâifesine ihlasla yönelmeye bağlı olduğu

Allah Sübhânehû, gözü Hak Sübhânehû’dan başkasına kaymaktan korunmuş olan beşeriyetin Efendisi (s.a.v.) hürmetine bu alçak dünyayı, nazarınızda hakir ve değersiz kılsın ve âhiretin güzelliğini basiretinizin aynasında süslü ve ziynetli göstersin.

Değerli hediyelerle birlikte iltifat olarak gönderilen güzel mektubunuz ulaştı. Allah Sübhânehû bu kereminizin karşılığını en hayırlı şekilde versin.

Hak dostlarının ve ihlaslı kimselerin nasihati, Allah Teâlâ’nın Cenâb-ı kutsisine tam bir yönelişle yönelmek ve O’nun gayrisinden yüz çevirmek için çalışmaya ve gayret etmeye teşviktir.

Asıl mesele budur; gerisi nâfıle!

Bu zamanda bu büyük bahtiyarlığı elde etmek Nakşî yolunun büyüklerine ihlasla yönelmeye bağlıdır. Şöyle ki, onların bir sohbetinde kazanılan şeylere uzun süre devam edilen ağır riyâzetlerle ve büyük uğraşlarla ulaşılamaz. Çünkü bu büyüklerin yolunda “İndirâcu’n-nihâye fî’l-bidâye (sonda yaşanacak olanı başlangıçta tattırma)” özelliği vardır. Şöyle ki; ilk sohbetlerinde sâlike, seyr u sülûkün sonuna ulaşmış olanların yaşadığı durumlar bahşedilir.

Bu büyüklerin yolu, ashâb-ı kirâmın yoludur. Sahâbe, ümmetin velîlerinin nihâyette nadiren yaşadığı ulvî halleri Kainatın Efendisi’nin (s.a.v.) onlarla olan ilk sohbetinde yaşamıştı. İşte “İndirâcu’n-nihâye fî’l-bidâye” esası budur. O halde size gereken bu büyükleri sevmenizdir. Çünkü işin esası bu sevgidir.

Selam size, hidayete ve Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) yoluna ciddiyetle tabî olanların üzerine olsun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.