Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

91. MEKTUP

0 72
  1. MEKTUP

 

  • ·         Şeyh Kebîr’e yazılmıştır
  • ·         Akideyi düzeltmenin ve sâlih ameller işlemenin kudsî âleme uçmak için iki kanat olduğu; şeriatın emrettiği amellerden ve hakikat hâllerinden maksadın nefsi tezkiye ve kalbi tasfiye etmek olduğu

Allah Sübhânehû bizlere Efendimiz’in (s.a.v.) sünnet-i seniyyesine tâbi olmakta istikâmet ihsan eylesin.

Bilmek gerekir ki mutlaka yapılması gereken şey öncelikle fırka-i nâciye olan Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâ’at âlimlerinin görüşleri doğrultusunda akideyi düzeltmektir. İkinci olarak, fıkhî hükümlerin gerektirdiği şekilde amel etmek gerekir. Biri itikâdî diğeri amelî olan bu iki kanat elde edildiğinde de kudsî âleme uçmayı hedeflemek gerekir.

İşte esas mesele budur, gerisi nafile!

Şeriatın emri olan amellerinden, tarikatın ve hakikatin hallerinden maksat, nefsi tezkiye etmek ve kalbi tasfiye etmektir. Nefis tezkiye edilmedikçe kalbin selâmeti gerçekleşmez ve kurtuluşun kendisine bağlı olduğu hakîkî imana ulaşılamaz.

Kalbin selâmeti ancak hiçbir şekilde mâsivâyı hatırlamaması durumunda mümkün olur. Masivayı unutma öyle olmalı ki, bin sene geçse kalbe kesinlikle mâsivâ gelmemelidir. Çünkü bu durumda artık kalp mâsivâyı tamamen unutmuştur. Öyle ki, ona zorla mâsivâyı hatırlatsalar yine de hatırlamaz. İşte bu hâle fena denir ki bu da yolun ilk basamağıdır.

Evvelen ve ahiren selamlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.