Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

92. MEKTUP

0 314
  1. MEKTUP

 

  • ·         Şeyh Kebîr’e yazılmıştır
  • ·         Kalbin itmi’nânının delile dayalı bilgi ve düşünce ile değil yalnızca zikirle olduğu

 

Allah Sübhânehû sizi ve bizi Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimizin şeriatı üzerinde sabit kılsın. “İyi bilin ki, kalbler Allah’ın zikri ile tatmin olur.” (Ra’d: 28)

Kalbin itminana ulaşmanın yolu nazar ve istidlalden değil Allah’ı zikretmekten geçer.

Sırf akla dayananların ayakları çamur gibidir,

                               Eyvah! Onun sağlamlaştırılması nasıl mümkün olur!

Şüphesiz zikirde, hakiki anlamda olmasa bile Cenâb-ı Kuds-i Teâlâ ile münâsebet kurmak söz konusudur. “Toprakla Rablerin Rabbi arasında ne tür bir ilişki olabilir ki!”

Ama zikreden ile zikredilen arasında bir tür irtibat ve muhabbeti gerektiren bir ilişki oluşur. Muhabbet de zikredeni kuşatınca bundan öte itmi’nândan başka hiçbir şey kalmaz. Durum kalp mutmainliği derecesine ulaşınca ebedî devlet kesinleşmiş olur.

Her dâim Hakk’ı zikretmek gerek,

                               Çünkü zikir, kalplerin cilası ve ruhların gıdasıdır!

Evvelen ve ahiren selamlar.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.