Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

25.Beyt

0 124

Risale-i Kudsiyye 25.Beyt

رِسَالَه يَازْ مَغَه بُو اُولْدِى عِلَّتْ ، اَكَرْچِه چُوقْ اِيسَه بُودُرْ بِدَايَتْ

دَخِى مَعْنَادَه هَمْ اُولْدِى اشَارَتْ ، بُو خِذْمَتْدَه بُو عِصْمَتْ اُولَه آلَتْ

بُو كَمْتَرْ لَه اُولُكْ حَقَّه كِيدَهلِمْ ، جَمَالِ بَا كَمَالَه سَيْراِيدهلِمْ

“Risale-i yazmaya bu oldu illet.”

“Eğer çi çok ise budur bidayet.”

“Dahi oldu manada hem oldu işaret.”

“Dediler bir eser yaz âşıkane,”

“Ola feyz-u muhabbet sâlikâne .”

” Bu hizmette bu İsmet ola âlet.”

“Bu kemterle olun Hakk’a gidelim”

“Cemali ba kemale seyir idelim.”

“Risale-i yazmaya bu oldu illet.”
“Eğer çi çok ise budur bidayet.”
“Dahi oldu manada hem oldu işaret”
“Dediler bir eser yaz âşıkane,””Ola feyz-u muhabbet sâlikâne”
“Bu hizmette bu İsmet ola âlet.””Bu kemterle olun Hakk’a gidelim”
“Cemali ba kemale seyir idelim.”

“Risale-i yazmaya bu oldu illet.”

“İşte bu risaleyi yazmaya sebeb bu rabıta oldu”

Bu beyitte de bu rislenin yazılmasının sebebinin rabıta olduğu bildirilmektedir.Hem rabıta Mevlâ’ya ulaşmak için tarikatta kazanılan bütün hâllere sebebitir.

“Eğer çi çok ise budur bidayet.”
“Her ne kadar sebebleri çok ise de risalenin yazılmasına ilk sebeb rabıtadır.”

“Çi: Hayret ve taacüp edatı yerine kullanılır.

“Dahi oldu manada hem oldu işaret.”

“Manada da hem işaret oldu “Nasıl işaret oldu? Şu beyitler onu açıklamıştı:

“Sene bin ikiyüz yetmiş bir idi,
Muharremden dahi gün onbir idi,
Budur galip olan o günlerden biri idi,
Gece idi gönülde derd bir idi.
Dediler gel azîz Hakk’a gidelim
Cemal-i ba kemale seyir idelim”.

“Dediler bir eser yaz âşıkane,”
“Ola feyz-u muhabbet sâlikâne .”

Bu risale-i Kudsiyyenin manevi işaret ile yazılması çok büyük meseledir,onu Mevlâ yazdırdı.
 


” Bu hizmette bu İsmet ola âlet.”
“Bu hizmette bu İsmet vasıta olsun.”

 
“Bu kemterle olun Hakk’a gidelim”
“Cemali ba kemale seyir idelim.”
(kem) noksan ,(ter) ziyade demektir.Farsca ism-i tafdil edatıdır.”
“Bu ziyade noksan olun”. demek:”Bana rabıta edin .”demektirBüyük Şeyh Mustafa İsmet Garibullah(k.s.)
RİSALE-İ KUDSİYYE Şerhi ve izahı Mahmut USTAOSMANOĞLU (Kuddise Sirruhu)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.