Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

35. MEKTUP

0 51
35. MEKTUP
·         Miyan Muhammed el-Lahori’ye yazmıştır
·         Nimet ve külfetin eşitlendiği zati muhabbetin beyanı
Allah bizi ve sizi Beşerin Efendisi (s.a.v.) hürmetine göz kaymasından kurtarsın. Seyr u sülükten maksat, nefs-i emmareyi arındırmak suretiyle nefsani arzulardan kaynaklanan batıl ilahlara kulluk etmekten kurtulmak, gerçek ma’bud olan Allah Teâlâ’dan başka kıbleye yönelmemek ve dinî veya dünyevi hiçbir amacı ona tercih etmemektir.
Dini maksatlar iyiliklerden olsalar da ebrarın meşgalelerindendir. Mukarreb kullar bunları kötülük olarak kabul eder ve Al­lah’tan başka kimseyi kendilerine amaç edinmezler. Bu makama erişmek nimet ve külfetin eşitlendiği zati muhabbet ve fenânın gerçekleşmesine bağlıdır. İşbu zati muhabbet makamında Allah’ın verdiği musibetlere karşı duyulan lezzet yine O’nun verdiği ni­metlerden duyulan lezzete eşittir.
Bu makama erenler cenneti, sadece Allah’ın rızası orada ve onun talebinde bulunduğu için isterler. Bunlar ateşten sakınıyor­larsa da sadece burası Allah’ın gazabının bulunduğu bir yer oldu­ğu için ondan sakınırlar. Yoksa onların cenneti talep ederken gö­zettikleri gaye, nefsani hazlarını tatmin veya elem ve ızdırap kor­kusundan ötürü cehennemden uzaklaşmak değildir. Zira sevilen­den elde edilen her şey bu büyükler nezdinde sevgi ve ilgiye layık olup gayenin kendisidir. Bunun gibi sevilenin yaptığı her şey sev­gilidir.
İşte İhlasın hakikati ve batıl ilahlardan kurtulmak bu ma­kamda gerçekleşir. Kelime-i tevhid bu demde sıhhat bulur. Bundan başkası boşa kürek çekmek olur. Allah’ın isim ve sıfatlarını ve sevilenin nimet ve ikramını gözetmeksizin oluşan Öz Zat-ı Pak-i Sübhaniyye’nin muhabbeti ele geçmeden iş sağlıklı olmaz. Bunun gibi, şirki yakıp yok eden söz konusu muhabbet olmadan mutlak fenâ da ele geçmez.
Aşk sevgilinin dışında bütün her şeyi yakan bir ateştir
Masivayı öldürmede “lâ” kılıcı sallandı,
Bak bakalım,”lâ” dan sonra ne kaldı?
Müjdeler olsun ey dost! Her şey yandı!
Ve Yaratıcı ilahımızdan başka hiçbir şey kalmadı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.