Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Bu Ramazan Zikir Alışkanlığı Edinmek İçin 5 Sebep!

0 79

Zikir nedir?

Sözlükte ‘anmak; gafleti gidermek için her işte Allahü teâlâyı hatırlamak.’ manalarına gelen zikir hem dil hem de kalp ile Allah’ı sürekli olarak hatırımızda bulundurmaktır. Zikrin önemi öyle büyüktür ki Yüce Rabbimiz pek çok kez Kur’an-ı Kerim’de bizlere zikirden bahsetmiştir:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ

‘Siz beni anın ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.’

Bakara Sûresi, 152. Ayeti
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

‘Ey iman edenler Allah’ı sık sık anın.’

Ahzab Sûresi, 41. Ayeti

Rabbimiz ‘Ey iman edenler’ dediğinde üzerimize alınıyorsak, tıpkı bunun gibi O’nun isteği olan zikri de bizden beklenen bir amel olarak görmeliyiz.

Nefsimize en çok karşı koyduğumuz Ramazan ayında Rabbimizin zikrini bir alışkanlık haline getirmek de diğer zamanlara kıyasla kolay olacak ve böyle bir zamanda zikrettiğimiz için de ecri daha bol olacaktır inşaAllah.

İşte zikir alışkanlığı edinmemiz için 5 sebep!
1. Affedilmek

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu:

“Allah Teâlâ’nın diğer meleklerden ayrı, sadece zikir meclislerini tesbit etmek üzere dolaşan melekleri vardır. Allah’ın zikredildiği bir meclis buldular mı, o kimselerin aralarına otururlar ve diğer melekleri oraya çağırarak cemaatin arasındaki boş yerleri ve oradan dünya semasına kadar olan mesafeyi kanatlarıyla doldururlar. Zikredenler dağılınca onlar da semâya çıkarlar. Allah Teâlâ daha iyi bildiği halde onlara:

– “Nereden geldiniz?” diye sorar. Melekler de:

– Yeryüzündeki bazı kullarının yanından geldik. Onlar Sübhânallah diyerek ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan seni tenzih ediyorlar, Allâhü ekber diye tekbir getiriyorlar, lâ ilâhe illallah diyerek seni tehlil ediyorlar, elhamdülillâh diyerek sana hamdediyorlar ve senden istiyorlar, derler. (Konuşma şöyle devam eder):

– “Benden ne istiyorlar?”

– Cennetini istiyorlar.

– “Cennetimi gördüler mi?”

– Hayır, yâ Rabbi, görmediler.

– “Ya cenneti görseler ne yaparlardı?”

– Senden güvence isterlerdi.

– “Benden neden dolayı güvence isterlerdi?”

– Cehenneminden yâ Rabbi.

– “Peki benim cehennemimi gördüler mi?”

– Hayır, görmediler.

– “Ya görseler ne yaparlardı?”

– Senden kendilerini bağışlamanı dilerlerdi.

Bunun üzerine Allah Teâlâ şöyle buyurur:

– “Ben onları affettim. İstediklerini onlara bağışladım. Güvence istedikleri konuda onlara güvence verdim.”

Bunun üzerine melekler:

– Yâ Rabbi, çok günahkâr olan falan kul onların arasında bulunuyor. Oradan geçerken aralarına girip oturdu, derler. O zaman Allah Teâlâ şöyle buyurur:

– “Onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki, onların arasında bulunan kötü olmaz.”

Hadis-i Şerif Meali, Kaynak: Müslim, Zikir 25; bk. Buhârî, Daavât 66.

“Gerçek şu ki Allah’a teslim olmuş bütün erkekler ve kadınlar, inanan bütün erkekler ve kadınlar, kendini ibadet ve taata vermiş erkek ve kadınlar, niyet ve davranışlarında doğru ve samimi olan erkek ve kadınlar, sıkıntılara göğüs geren erkekler ve kadınlar, gönülden saygıyla Allah’tan korkan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, nefislerini kontrol edip her şeyden kaçınarak oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffet ve namuslarını koruyan erkek ve kadınlar, Allah’ı durmaksızın çokça anan erkek ve kadınlar var ya, işte onlara Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.”

Ahzab Sûresi, 35. Ayeti
2. Bir Şeyi Çok Fazla İstemek

Rabbiniz: ‘Şükrederseniz and olsun ki, size karşılığını artıracağım; nankörlük ederseniz bilin ki azabım pek çetindir’ diye bildirmişti.

İbrahim Sûresi, 7. Ayet Meali

Eğer hoşlandığınız bir şeye kavuştuysanız ‘Elhamdulillah’ diyin.
Eğer bir sıkıntıya uğradıysanız yine ‘Elhamdulillah’ diyin.

Ebû Mâlik el–Eş’arî radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:“Temizlik imanın yarısıdır. el–Hamdü lillâh duası mizanı, sübhânallahi ve’l–hamdü lillâhi zikri ise yer ile göklerin arasını sevap ile doldurur.”

| Hadis-i Şerif Meali, Kaynak: Müslim, Tahâret 1.

Elhamdülillah: Tüm eksiksiz övgüler sadece Allah’a mahsustur.
Sübhanellahi velhamdü lillahi: Ben Allah’ı noksan sıfatlarda uzak bilir ve tüm eksiksiz övgülerin ona ait olduğunu kabul ederim.

3. Zihin ve Kalp Ferahlığına Kavuşmak

‘Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.’

Ra’d Sûresi, 28. Ayet Meali

Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyuruyor:

‘Her şeyin cilası olduğu gibi kalbin cilası da Allah’ı zikretmektir.’

| Hadis-i Şerif Meali, Kaynak: Beyhakî, Şuabü’l-İman, 522.

4. Dilde Hafif, Mizânda Ağır

“Peygamberimiz buyuruyor ki:

“İki kelime vardır; bunlar dilde hafif, terazide (mizanda) ağır, Rahman’ın yanında da sevimlidirler. Bunlar:

‘Sübhanallahi ve bihamdihî (Allah’ım seni hamdinle tesbih ederim)

Sübhanallahi’l azîm (Yüce Allah’ım Seni tesbih ederim)’ sözleridir.”

| Hadis-i Şerif Meali, Kaynak: Müslim, Buhari, Tirmizi

Sa‘d İbni Ebû Vakkâs radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında bulunuyorduk. Bize:

“Sizden biri her gün bin sevap kazanmaktan âciz midir?” diye sordu. Yanında oturanlardan biri:

“Bir kimse her gün bin sevabı nasıl kazanır?” diye sordu. Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:

“Yüz defa sübhânallah der, ona bin iyilik yazılır veya bin günahı bağışlanır.”

| Hadis-i Şerif Meali, Kaynak: Müslim, Zikir 37.

5. Cennet’e Girmek

Abdullah İbni Büsr radıyallahu anh şöyle dedi: Bir adam Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’e hitâben:

– Yâ Resûlallah! İslâmiyet’in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle, dedi. O da:

– Dilin hep Allah’ı zikretsin, buyurdu.

| Hadis-i Şerif Meali, Kaynak: Tirmizî, Daavât 4.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.