Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Receb-i Şerif Ayındaki Zikirler

0 1.618
RECEB AYININ HER ON GÜNÜN ZİKRİ

Receb, Allah-u Te’ala‘nın ayı olduğundan onda Allah-u Te’ala‘nın adı çok anılmalıdır.

Zira Allah-u Te’ala‘nın ayına en çok yakışan zikir Allah-u Te’ala‘nın adıdır. Bu yüzden tesbih ve tehlille çok meşgul olunmalıdır.
Hadis-i Şerif :
Enes İbni Malik ( Radiyallahu Anh )’ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) şöyle buyurmuştur.
Her kim ( receb ayında ) bir kere tesbih yohut bir defa tehlil (kelime-i tevhid zikrin)de bulunursa, Allah onu, Allah’ı çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlardan yazar.”
ikinci hadisi şerif :

Nebi ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den şöyle rivayet edilmiştir.

“Her kim, recebin ilk onunun her günü yüz kere:

recep ayı ilk on gün zikri arapça

سُبْحَانَ الْحَيِّ الْقَيُّو مِ

Hayy ve Kayyum (gerçekte tek diri ve her şeyin yegane yöneticisi) olan Allah-u Te’ala’yı tesbih ederim!”,
İkinci onun her günü yüzkere :
recep ayı ikinci on gün zikri arapça

سُبْحَانَ اللهِ الْأَ حَدِ الصَمَدِ

 
” Ehad ve Samed ( tek ve ulu ) olan Allah-u Te’ala’yı tesbih ederim!”,

 
Üçüncü onun her gününde de, yüz kere:
recep ayı son on gün zikri arapça

سُبْحَانَ اللهِ الرَّ ءُوفِ

 
Rauf ( Yaratıklarını çokça esirgeyici ) olan Allah-u Te’ala’yı tesbih ederim!” derse, ona verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif edemez.”
 
 RECEB  AYININ HER GÜN ÖĞLE İKİNDİ ARASI ZİKRİ
İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma)’dan rivayet edilen bir Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur.
“Her kim receb,şaban ve ramazanda, öğle ikindi arası :
Manası : ‘ Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, Hayy ve Kayyum olan O büyük Allah-u Te’ala’dan mağfiret taleb ederim.
                Kendisi hakkında ne bir zarara ne bir faydaya, ne ölüme, ne de yaşamaya ve ne de dirilmeye malik olmayan (günahlar işleyerek) kendisine zulmetmiş bir kulun tevbesiyle, O’na tevbe ederim’ derse, Allah-u Te’ala (o kişinin sevap ve günahlarını yazmakla görevli) iki meleğe:
               
 ‘Bu kulun amel defterindeki gunahlarıyla alakalı yazıları yakın!’ diye vahyeder.” (Safuri, nüzhetü’l mecalis 1/140)

Zikrin 7 kere yapılması müstahaptır. bir kere de olsa okuyalım inş.

Recep ayına ait daha bir çok hadisler onemli konular Cübbeli Ahmet Hocamızın Receb-i Şerif Risalesinde bulunmaktadır.
  • Receb-i Şerif ayının faziletleri ,
  • Receb-i Şerif ayının günleri ,
  • Receb-i Şerif ayının geceleri ,
  • Receb-i Şerif ayının oruçları
  • Receb-i Şerif ayının Namazları

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.