Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

20. Beyt

0 99

Risale-i Kudsiyye 20. Beyt

مُرَا دْ اَنْجَقْ مُرَادُ اللهْ دِيدِيلَرْ ، خَطَادَنْ حِفْظْ اِيدَرْ اَللهْ دِيديلَرْ
دِيدِمْ بِيلْمَه مْ دَخِى اِمْلَا دِيدِيلَرْ ، مُرَادْ مَعْنَى دَكِلْ اَلْفَظْ دِيدِيلَرْ
 ظُهُورَه تَابِعْ اُلْ حَقَّه كِيدَه لِمْ ، جَمَالِ بَا كَمَالَه سَيْرِايدَه لِمْ

“Murad ancak muradullah dediler.”

“Hatadan hıfz eder ALLAH dediler.”

“Didim bilmeme dahi imlâ ,didiler.”

“Murad manâ ,değil eflaz dediler.”

“Zuhura tabi ol Hakk’a gidelim”

“Cemali ba kemale seyr idelim “.

“Murad ancak muradullah dediler.”
“Hatadan hıfz eder ALLAH dediler.”

“Didim bilmeme dahi imlâ ,didiler.”
“Murad manâ ,değil eflaz dediler.”

“Zuhura tabi ol Hakk’a gidelim”
“Cemali ba kemale seyr idelim “.

Es-seyyid Muhammed Mustafa İsmet Garibullah(kuddise sırruhu)Hazretleri manevi heyete lisanının fasih olamdığını ,şiir yazmasını bilmediğini söyleyince onlarda:

“Murad ancak muradullah dediler.”

“Arzu edilen ,istenilen ancak ALLAH’ın murad etmesidir.(Bu bizim değil ALLAH’ın emridir ,yazılmasını ALLAH istiyor.)dediler.


“Hatadan hıfz eder ALLAH dediler.”

Hıfz eder:Korur ,demetir.

“Didim bilmeme dahi imlâ ,didiler.”

“Ben yazı kurallarını dahi bilmiyorum,dedim.”

İmla:Kaidelerine uygun şekilde yazı yazmak.

Onlar da dediler ki:”

“Murad manâ ,değil eflaz dediler.”
 “Burada murad edilen mânâsıdır,lâfızlar önemli değildir.”

(Eşya kelimesi de elfazı açıklamaktadır )mânâsı anlaşılsın yeter.

“Zuhura tabi ol Hakk’a gidelim”
“Cemali ba kemale seyr idelim.”

Demek bu Risle-i Kudsiyye Büyük Şeyh Efendinin kendi düşüncesi ile değil, manevi bir emirledir.Onun için çok kıymetli olmuştur .Mısraların arasına Arapçave Farsça kelimelerin katılması okurken ondan zevk almayı daha da artırıyor.Manası insana daha tatlı geliyor.

Risale-i Kudsiyyedeki başka bir beyitte şöyle deniyor:

Bu ilmin şeyhidir Mevlâ’yı Mevlâ,
Bu vehbidir değildir,kesbi aslâ.

ALLAH’tan büyük yoktur. Öyle ise onun kitabından da büyük yoktur.Öyle olunca onun kitabını bilen okuyup onunla amel edenden de büyük yoktur .Bunda bütün ehli hakikat müttefiktir.Bunu kabul etmeyen bizim dinimizden değildir.
Bir asker her hangi bir “kalk”dese ona emretmiş demektir.Bir on başı böyle “kalk” dese bu emirdir.Bir yüz başı dese emirdir.Bir bin başı dese emirdir .Bir reis dese gene emirdir.

Soruyorum sizelere,bu emirlerin hepsi aynı seviyede midir?Hayır.Peki Mevlâ’dan büyük âmir var mıdır?Hayır.Öyleyse O,nun emrinden daha büyük emir yoktur.

İslam büyükleri ALLAH Tealâ Hazretlerinin emirleinibüyük küçük diye ayırmamış hepsinde hassasiyet göstermişlerdir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.