Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

136. MEKTUP

0 131

MEVZUU : Hakikî matlubu elde etmek için, tehiri ve ertelemeyi men etmek.

***

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Muhammed Sıddık’a yazmıştır.

***

Beklenen mektubunuz ulaştı. Mektubu getiren Kasıd, mübarek on günlerin sonunda ulaştı. O gittikten sonra, mektupların cevapları ile meşgul oldum.

Hanlar Hanı’nın mektubu ile, Hace Abdullah’ın mektubu yazılıp gönderildi. İkisinin de, düşünerek okunması gerekir.

***

Bu sırada askere gitmek işi, bu Fakir’e pek makul gelmedi. Bundaki hikmet nedir?. Emir noksan sıfatlardan münezzeh Allah’ındır.

Düşünülmesi gerekir. Allah-ü Taâlâ, sana bol kereminden günlük yiyeceğini vermiştir. Sana düşen bunu ganimet bilerek, işini yeniden düşünmektir. Bir başka günün yiyeceğini toplamaya vesile yapmamalısın. Böyle olunca, o zaman iş zincirleme gider..

Fakir’in tarikatında uzun emel küfürdür. Borç işinden de kurtulmak lâzımdır. Zira ne olacağı bilinmez. Hacegî tarafından bir şey tahsil edilip edilmeyeceği belli değil.. Eğer bunda karışık bir durum varsa, Hacegî’ye yaz; açık sarih olsun.

Şayet Hacegî cevabını açık yazar da, ondan kuvvetli vaad gelirse., o zaman, bu niyetle kendisine gidersin.

Lâkin ertelemenin ve tehir etmenin ilâcı nasıl bulunur?. Her neyi istiyorsan yapıyorsun. Sana lâzım olan da, bu işte acele etmektir. Zira, fırsat cidden ganimettir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.