Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

141. MEKTUP

0 52

 

MEVZUU : Bu işte esas dayanak; Mahabbet ve ihlâs olduğunun beyanı..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Muhamnıed Kılıç’a yazmıştır.

***

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, bize ve size terakkiler nasib eylesin.. Seyyid’ül-mürselin hürmetine.. Ona ve âline salâtlar ve selâmlar..

***

Ey Muhib,

Sen, zaman, zaman, kalb hallerinden bir şey yazmıyorsun ki onun keyfiyetine muttali olalım.. Mutlaka, bu babda bir şeyler yazmam gerekir.. Böyle bir şey, gaibi teveccühü muciptir.

Bu işlev tarikatta, mana yolunda esas dayanak: Mahebbet ihlâstır.. Terakkinin anlaşılmaması gam değildir. Zira, istikamet: İhlâs üzere devam edip kalırsa., bir an içinde, senelerin işlerini görmek müyesser olur..

Vesselam…

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.