Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

175. MEKTUP

0 98

MEVZUU : a) Hallerin telvinatı ve temkin husulünün beyanı..
b) — «Benim Allah ile bir vaktim vardır…» Hadis-i şerifin manası..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu. Hafız Mahmud’a yazmıştır.

***

Aziz kardeşten gelen mektup ulaştı. Onun içine bir nebze hallerin telvinatı derc edilmiş..

***

Bilesin ki,

Salik, hallerin telvinatından kurtulamaz; böyle bir şey ondan hiç ayrılmaz.. Hem bidayette, hem de nihayette.. Bu hususta esas söylenecek şu ki: Eğer telvin kalbde ise., salik kalb sahiplerinden olur ve adına

İbn’ül-vakt..

Denir.

Eğer kalb telvinattan kurtulup hallerin bağlılığından çıkar hürriyete kavuşursa., temkin makamına ulaşırsa., o zaman mütelevvin haller; kalbe halifelik eden ve onun yerine oturan nefse gelir. Ve bu telvin, ancak temkin husulünden sonra gelir. Eğer bu telvin halinin sahibine:

— Eb’ül-vakt..

Denirse., caiz olur.

Sırf Allah’ın fazlı ile, nefis bu telvinattan halâs olur; temkin ve itminan makamına ulaşırsa., o zaman telvinat: Çeşitli parçalardan meydana gelen kalıba gelir.. Ve., bu telvin, yani: Kalıbın telvini daimîdir. Çünkü: Kalıb için temkin tasavvur edilemez.. Şayet eltaf-i letaif levnine boyanmış ise., o zaman gelen temkin, bu boyanma yolu ile gelir; ama tebaiyet yolu ile.. Mütelevvin hallerin vürudu ise.. asalet yolu ile gelir.. Ama, asıl değer asalete olup tebaiyete değildir, îşbu makamın sahibi: Hasların dahi hası bir kimsedir.. Bunun için şöyle olmak mümkün olur: Eb’ül-vakt.. Ama hakikatta..

***

Resulûllah S.A. efendimizden rivayet edilen:

— «Benim Allah ile bir vaktim olur ki..»

Hadis-i şerifin manasına gelelim. Bu hadis-i şerifte anlatılan:

— «Vakit..»

Kelimesinden bir cemaat, devamlı sürüp giden vaktin manasını çıkarmışlardır.. Bazıları dahi: Ara sıra olan bir vakt olduğunu anlatmışlardır. Bunun neticesi şu beyana girer ki: Bazı letaif e göre bu vakit devamlıdır; bazısına göre de ara sıra olup geçer.. Her iki görüş de doğrudur. Ayrılık yok.

***

Hülâsa:

Zahiri durumu, şeriat-ı garra ile temizlemek gerekir..

Darlıkta ve genişlikte zikir tekrarına devam etmek gerekir..

Bir şiir:

Bu derin denize kurbağa misal dalmalısın;
Şundan veya bundan aradığını bulmalısın..

Kardeşimiz Mevlâna Muhammed Sıddık Akre’de bulunmaktadır.

Onunla buluşmayı ganimet bilmelisin..

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.