Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Ayakta idrar yapmak

0 426

Ayakta İdrar Yapmak Kabir Azabına Sebeptir
Banyoda Yıkanırken İdrar yapmak mekruhtur.
Klozet kullanmak hem sağlık yönünden hem de zührevi hastalıkları bulaştırması bakımından iyi değildir
Özürsüz Ayakta idrar yapmak mekruhtur.
ayakta idrar yapmak ile ilgili hadisler
Çömelerek idrar yapmanın sağlık yönünden faydaları

 

İslam’ın gereği olan ve en büyük önem gösterilen konulardan biride temizlikdir. Resulullah’ın ( a.s. ) o dönemde dikkat çektiği en büyük hususlardan biridir. Ayakta idrar yapmak , kişinin üzerine idrar damlasının sıçraması gibi bir olay oluşturma sebebi bulunabileceğinden dinen hoş görünmemektedir.

İdrardan gereği gibi korunmak için şu tedbirlerin alınması gerekir;

1-İdrar sıçramasını önlemek için bir çukurun tam ortasına ya da tuvalet deliğinin tam ortasına yapılmalıdır(En iyisi oturarak idrar yapmaktır)

“Sizden biriniz idrar yapmak istediği zaman, idrarı için müsait bir yer bulsun” (1)

Banyoda Yıkanırken İdrar yapmak mekruhtur.
Bu sebeble banyoda yıkanırken idrar yapmak mekruh görülmüştür Redd-ül Muhtar’ da ”Kendi abdest aldığı yere bevl etmesi mekruhtur” (2) kaydı vardır

Ebu Davud’ tan nakledilen bir hadis söyledir

”Sakın biriniz hamamda yıkandığı yere bevletmesin (idrar yapmasın) çünkü umumiyetle vesvese bundan doğar”

Bu hüküm idrara akacak yol olmadığı ve zemin sert olduğu zamanki durumdur Banyo yapan kimse, idrardan üzerine bir şey sıçradığını zanneder ve bundan vesvese alır Rüzgara karşı idrar yapmak da böyledir

Ayakta İdrar Yapmak Kabir Azabına Sebeptir

Buhari ve Müslim, Abdullah b. Abbas (r. a)’ın şöyle söylediğini rivayet etmişlerdir:

Rasulullah (a.s.v) iki kabrin yanından geçti ve şöyle buyurdu: “Bu kabirlerde yatanlar azap görmektedirler. Ama büyük bir şeyden dolayı azap görmüyorlar.” Rasulullah (asv) daha sonra sözüne şöyle devam etti: “Evet bunlardan birisi, insanlar arasında söz taşırdı. Diğeri ise bevlinden (idrarını üzerine sıçratmaktan) sakınmazdı.”(1)

Klozet kullanmak hem sağlık yönünden hem de zührevi hastalıkları bulaştırması bakımından iyi değildir
Bu arada şunu da hatırlatalım Klozet denilen alafranga tuvaletlere ayakta olmamak şartı ile idrar yapmanın bir mahsuru olmaması gerekir fakat bu tuvaletlere oturarak, bağırsakların tam boşalaması sağlanamadığından, hele umumi yerlerdeki klozetler veneryen hastalıkları (cinsel yoldan bulaşan, zührevi hastalıklar) bulaştırma bakımından mahzurludur

Özürsüz Ayakta idrar yapmak mekruhtur.

2-ayakta idrar yapmamalıdır Özürsüz olarak ayakta idrar yapmak mekruhtur Bu hususta

ayakta idrar yapmanın yasak olması ile ilgili hadisler
Peygamberimiz (as) şöyle buyurur:  HzAişe (ranha)

”Kendisine Kur’ân nâzil olmaya başlandığından beri, Resulullah (as) ayakta bevl etmemistir” (3)
Yine İmam Ahmed’ in,Tirmizi’ nin (Cilt:1, Sayfa: 226), Nesâi’ nin (307 nolu hadis-i şerif) ve ibn-i Mace’ nin tahric ettiği hadiste Aişe (ranha) demiştir ki:

“Size Nebiyy-i Azam’ (sas) ın ayakta bevl ettiğini kim haber verirse inanmayın, mutlaka oturarak abdest bozardı” (4)

Abdullah İbn-i Mesud (ra) şöyle rivayet etmiştir:

“Şüphesiz ki ayakta abdest bozmanda cefadandır”
(5)
HzCabir’ den (ra): “Rasûlullah (as) ayakta idrar yapmayı yasakladı” (6)

Bazı âlimler de ayakta yapmayı caiz görmüştür ve ayakta idrar yapmaya ruhsat vermişlerdir Dayandıkları isnat şu hadistir:

HzHuzeyfe’ den (ra) ”Birgün Peygamber (as) bir kavmin çöplüğüne vardı ve oraya bevletti” (7)

Ayakta idrar yapmayı mekruh gören ulemâ, bu hadis-i şerif karşısında şu tevili yapmışlardır:

1- Kadı İyaz’ ın beyanına göre uzun zaman oturan Efendimiz’ i (as) bevli sıkıştırmış ve uzağa gidememiş hemen ayakta bevlini yapmıştır

2-Resulullah (as) dizindeki veya belindeki bir hastalıktan dolayı idrarını ayakta yapmıstır

3-Çöplükte (oturmak için) müsait bir yer bulamamıştır

4-Bir ihtimal de, ayakta idrar yapmanın caiz olduğunu göstermek için yapmıştır

Bu Hadis-i Şeriflerden çıkarılan sonuçlara göre, ayakta idrar yapmak mekruhtur Bu mekruhiyet kerahet-i tahrimiyye olmayıp kerahat-i tenzihiyyedir

Çömelerek idrar yapmanın sağlık yönünden faydaları
Çömelerek idrar yapmanın tıbbi yararı şöyledir:

Çömelince karın kasları kasılır, dizler karına tazyik yaparlar; dolayısıyla mesane baskı altında kalır İşeme sonucunda mesane tam boşaldığından mesanede artık idrar kalmaz Mesane tam boşalır Bu ise idrar yolları ve mesane taşlarının oluşmasını önlediği gibi, prostat hastalığı olanlarda şikayetlerin azalmasında da etkili olur Çömelerek idrar yaparken hafif sol tarafa meyil edilmelidir

1-Müsned; İmam Ahmed Ebu Davud Sünen 3 nolu hadis-i şerif
2- Redd-ül Muhtar Sh593
3-Sünen-i Ebu Davud 1/93
4-Sünen-i Tirmizi Cild 1 Sh 112
5-İbn-i Mace, Hadis No:300
6-Sünen-i Tirmizi C:1 Sh 19/20
7-Tirmizi C:1, Sh 19

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.