Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

AYETEL KÜRSİNİN FAZİLETİ

0 793

“Her kim Ayet-el Kürsiyi okuyup yatağına gelirse Allahu Teala onu nefsi üzerine, komşusu üzerine, etrafta bulunan komşuları üzerine emin kılar.”

AYETEL KÜRSİNİN FAZİLETİ


Ayetel Kürsi ile ilgili Hadis-i Şerifler

Rasülullah (Sallallahü aleyhi ve sellem)  buyurdu ki “Kur’an ayetlerinin en büyüğü ‘Ayet-el Kürsi’dir. Her kim bunu okursa, Allahu Teala bir melek gönderir. O saatten itibaren ertesi güne kadar iyiliklerini yazar, kötülüklerini siler.

Yine Rasülullah (Sallallahü aleyhi ve sellem)  buyurdu “Her kim şu ‘Ayet-el  Kürsi’yi bir evde okursa muhakkak oradan şeytanlar otuz gün kaçarlar, oraya sihirbaz kırk gece giremez. Ey Ali! onu evladına ve ehline ve komşularına öğret. Ondan daha büyük bir ayet indirilmedi.”

Yine Rasülullah (Sallallahü aleyhi ve sellem)  şöyle buyurdu: “Allahu Teala beyaz bir inci yarattı o inciden amberi yarattı. Bu ambere Ayet-el Kürsi’yi yazdı ve izzetine ve kudretine yemin etti ki, her kim bu Ayet-el Kürsiyi öğretirse, hakkını bilirse onun için Allahu Teala cennetin sekiz kapısını açar, dilediğinden girer.”

Ebu Musa Eş’ari (Radıyellahu anh) rivayet etti ki Rasülullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: ” Allahu Teala Musa (Aleyhisselam) a vahyetti. Her farz namazın peşinden Ayet-el Kürsiyi oku, zira onu her kim okursa, onun kalbini şükredenlerin kalbini yaparım, zikredenlerin lisanını veririm, peygamberlerin sevabını veririm, sıddıkların amelini veririm. Bunun üzerine ancak peygamber veya sıddık veya kalbi imanla dopdolu olan bir kul veya Allah yolunda şehid olmayı dileyen kişi devam eder. Hazreti Ali (Radıyellahu anh) der ki, peygamberimizden minber üzerinde şöyle söylediğini işittim “Her kim Ayet-el Kürsiyi her farz namazın peşin den okursa onu cennete girmekten ancak ölüm men eder. Onun üzerine ancak sıddıklar ve abid olanlar devam eder.”

“Her kim Ayet-el Kürsiyi okuyup yatağına gelirse Allahu Teala onu nefsi üzerine, komşusu üzerine, etrafta bulunan komşuları üzerine emin kılar.”

Ashabı kiram Kur’an’da en faziletli ayet hakkında müzakere ettiler. Ali (Radıyellahu anh) onlara dedi ki siz Ayet-el Kürsi hakkında ne dersiniz? Sonra şöyle dedi

“Rasülullah buyurdu ki, ey Ali! beşerin Efendisi Adem (Aleyhisselam) dır. Arabın efendisi Muhammed (Aleyhisselam) dır. Fakat övünmem. Farisin seyyidi Selman dır. Rumun seyyidi Süheyb’dir. Habeşin seyyidi Bilal’dir. Dağlarını seyyidi Tur’dur. Günlerin seyyidi Cuma günüdür. Kur’anın seyyidi Bakara suresidir. Bakaranın seyyidi Ayetel Kürsidir.
Muhammed İbni Hanefiyye’den rivayet edildi ki, Ayet-el Kürsi nazil olunca dünyadaki bütün putlar ve sultanlar yüz üstü yere düştü. Şeytanlar korkup kaçtı, bazısı bazısı üzerine vuruldu. Hepsi koşup İblisin yanına geldiler. İblis onlara bunun sebebini araştırmalarını emretti. Medine’ye geldiler ve Ayet-el Kürsi’nin indiğini anladılar.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.