Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Aile Cüzdanı : Beynelmilel seri numarası:

0 153

Peygamberimizin Aile Cüzdanı : Beynelmilel seri numarası: 12400 – 313 – 25 – 5 -1

Beynelmilel seri numarası:

12400 – 313 – 25 – 5 -1
124000  :  Allah Teala’nın insanalara gönderdiği 124.000 küsur peygamberin sonuncusu.
(Ahmed, V, 266; İbn-i Kesir, Tefsir, (Nisa, 163) ; Heysemi, I, 159)
   313      Allah Teala’nın insanlara gönderdiği 313 rasulün sonuncusu.
(İbn-i  Hibban, Sahih, II, 76/361) 
    25      :  Kuran-ı Kerim ismi geçen 25 peygamberden biri.
     5       :  Beş ülü’l-azm peygamberin birincisi. Diğerleri Hz. Nuh, İbrahim, Musa, İsa (A.S)
    1        :  Allah’ın yarattığı bütün varlıkların en hayırlısı ve Ademoğullarının efendisi.
( Müslim, Fedail,3; Ahmed, I, 210 )

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.