Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Peygamberimizin Aile Cüzdanı

Peygamberimizin Aile Cüzdanı

0 298
Hz. Muhammed (S.A.V.) Aile Cüzdanı
ZEVC
İsim : Muhammed
 
Baba İsmi : Abdullah
 
Anne İsmi : Amine
Babaannesi : Fatıma bint-i Ömer el- Mahzumiyye
 
Anneannesi : Berre
 
Doğum Yeri ve Tarihi : Mekke-i Mükerreme – Safa Tepesi yakınları – Ebu Talib Mahallesi ( Doğduğu yerde şuanda Mekke Kütüphanesi mevcuttur. )
H.Ö 53, 12 Rebiulevvel Pazartesi / 20 Nisan 571 M.
 
Bi’set Yeri ve Tarihi : Mekke-i Mükerreme – Hira Mağarası, H.Ö 13, 27 Ramazan
 
Vefat Yeri ve Tarihi : Medine-i Münevvere H. 11, 12 Rebiulevvel Pazartesi / M. 6 Haziran 632.
Cinsiyeti : Erkeklerin Efendisi
Dini : İslam
Adres : Mekke-i Mükerreme, Sonra Medine-i Münevvere – Mescid-i Nebevi
 
Meslek : Kısa bir süre koyun çobanlığı, sonra 40 yaşına kadar ticaret, sonra da müslümanların en hayırlısı ve peygamberlerin sonuncusu
İşinin Tabiatı : Bütün alemlere rahmet ve bütün insanlara peygamber.
Alalmat-ı Farikası : İki kürek kemiğinin arasındaki peygamberlik mührü ve gittiği her yerde üzerindeki bulutun onu gölgelemesi.
Vasıfları :
   Yüz Rengi : Gül gibi pembemsi beyaz, nurani ve parlak.
   Göz Rengi : Siyah
   Saç Rengi : Siyah
     Uzunluk : Uzuna yakın orta boylu, yaratılışı fevkalade dengeli olup mütenasip bir vücuda sahip.
Ebesinin İsmi : Şifa bint-i Avf ( Ümmü Abdurrahman )
Dadısı : Ümmü Eymen
Süt Anneleri :  Süveybe el- Eslemiyye ( Ebu Leheb’in azatlı cariyesi) , Halime bint-i Ebi Züeyb es- Sa’diyye.
Süt Kardeşleri :
1. Süveybe’den : Abdullah bin Cahş, Hamza bin Abdulmuttalib, Ebu Seleme bin Abdülesed , Mesruh bin Süveybe.
2. Halime’den : Halimen’in kocası Haris’in çocukları : Abdullah, Üneyse, Huzafe ( Şeyma).
Hanımlar : Hatice bint-i Huveylid , Sevde bint-i Zem’a, Aişe bint-i Ebu Bekir, Hafsa bint-i Ömer, Zeyneb bint-i Huzeyme , Ümmü Seleme (Hind bint-i  Huzeyfe), Zeyneb bint-i Cahş , Cüvayriye bint-i Haris, Safiyye bint-i Huyey, Ümmü Habibe (Remle bint-i Ebu Süfyan), Meymune bint-i Haris, Mariye bint-i Şem’un.
Çocuklar :
1. Erkekler : Kasım , Abdullah ( Tayyib ve Tahir ) , İbrahim.
2. Kızlar : Zeyneb, Rukiye , Ümmü Gülsüm , Fatıma.
Torunlar :
1. Erkekler : Ali, Abdullah, Hasan, Hüseyin, Muhsin
2. Kızlar : Ümame, Ümmü Gülsüm, Zeyneb.
Amcalar : Zübeyr ( Ebu Tahir), Ebu Talib, Abbas, Dırar, Hamza, Mukavvim, Hacl, Haris, Ebu Leheb, Gaydak, Abdülkabe, Kusem
Halalar : Ümmü Hakim el-Beyda, Atike, Ümeyme, Erva, Berre, Safiyye
 
Dayılar : Abdyağus, Ubeydyağus.
Uyruğu : Müslüman, Arap, Kureyşli.
Medine Sicil Emini : Huzeyfe bin Yeman
Mühür : Rasullah ( S.A.V.) Efendimiz’in hükümdarlara gönderdiği mektupların mühürlendiği mühr-i şerif,
Mühür Vazifesi : Muaykib binn Ebi Fatıma.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.