Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Peygamberimizin Kızı Hz. Fatıma (R.A.) (Zehra)

0 171
Hz. Muhammed (S.A.V.) Aile Cüzdanı
Beşinci Çocuk
İsim :   Hz. Fatıma (R.A.) (Zehra)
 
Baba İsmi : Muhammed bin Abdullah (S.A.V.)
 
Anne İsmi : Hatice bint-i Huveylid.
 
Doğum Yeri Tarihi : Mekke-i Mükerreme H.Ö 18.
 
Cinsiyeti : Kadın
Evlendiği Yer : Medine-i Münevvere H. 2.
Eşinin İsmi : Ali Ebi Talib.
Çocuklar : Hasan, Hüseyin (Cennet gençlerin efendileri) Muhassin (Küçük yaşta vefat etti), Ümmü Gülsüm, Zeyneb.
 
Vefat Yeri ve Tarihi : Medine-i Münevvere 3 Ramazan 11 H.
Yaşı : 29
Alamat-ı Farikası: :
1. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurmuştur.
“Fatıma benim bir parçamdır, onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen beni üzmüş olur” (buhari)
2. Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın evlendikleri gün, Rasulullah (S.A.V.) bir kapla su getirterek abdest aldı. Hz. Ali’yi çağırdı. Abdest suyundan onun göğsüne ve iki omuzunun arasına serpti. Sonra Hz. Fatıma (R.A.)’yı çağırdı. Ona da aynısını yaptıktan sonra kendisini ev halkının en hayırlısına nikahladığını söyledi. Fatıma ve Ali için önlerinden ve arkalarından:
“Allah’ım! O ve zürriyeti  hakkında kovulmuş şeytandan sana sığınırım!” diyerek dua etti. “
3. İbn-i Abbas (R.A.) şöyle anlatmaktadır:
“Peygamber Efendimiz yere dört çizgi çizdi ve;
__ Bu çizgileri niye çizdiğimi biliyor musunuz? diye sordu
Sahabiler :
__ Allah Rasulü daha iyi bilir. dediler.
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz:
__ Cennet kadınlarının en faziletlileri Hatice bint-i Huveylid, Fatıma bint-i Muhammed, Meryem bint-i İmran ve Firavun’ûn hanımı Asiye bint-i Muzahim’dir.  buyurdu “
Rasulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:
0″ Semadan bir melek inerek bana selam vermek züere Allah Teala’dan izin istedi. Bu melek daha  evvel hiç inmemişti. Bana Fatıma’nın cennetliklerin hanımefendisi olduğunu müjdeledi. (Hakim)
4. Vefat ettiği gün Allah Rasulü (S.A.V.) Kızı Hz. Fatıma’yı teselli etti:
“_ Kızım! Sakın ağlama! Ben öldüğüm zaman :
” İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ”  de ” buyurdu.
O’nun kendisine en erken kavuşak kişi olduğunu müjdeledi.
Rasulullah (S.A.V.)’in vefatından sonra Hz. Fatıma’nın yüzünün güldüğü hiç görülmedi.
5. Hz. Fatıma (R.A.) ölüm hastalığındayken Esma Bint-i Umeys’e :
“_ Ey Esma! Doğrusu ben kadınlara, definleri esnasında yapılanları beğenmiyorum. Kadının üzerine bir bez atıyorlar, bu da onun vücut hatlarını belli ediyor” demişti Esma (R.A.) :
“Ey Rasulullah’ın kızı! Sana Habeşistan’da gördüğüm bir şeyi anlatayım mı?” dedi ve taze hurma dalları istedi. Onları yay gibi eğdi ve üzerlerine bir bez parçası attı. Bunu gören Hz. Fatıma memnuniyetini ifade ederek kendisine öyle yapılmasını vasiyet etti. (İbn-i Esir)”
Yani Hz. Fatıma, kadın cenazelerinin, erkeklerinki gibi sadece kefene sarılarak herkesin gözü önünde taşınmasından rahatsız olduğunu bildirdi, Hz. Esma da tabuta benzer bir mahfaza yaparak onun içinde taşınabileceğini söyledi. Buna çok memnun olan Fatıma (R.A.), cenazesini kimsenin görmemesini, Hz. Ali Hz. Esma tarafından yıkanarak çok yakınları tarafından gece defnedilmesini vasiyet etti. Bu vasiyeti aynen yerine getirildi.
6. Hz. Aişe validemiz şöyle demiştir:
” Babasından sonra Fatıma’dan daha güzel bir lüman ve ondan daha faziletli bir insan görmedim.” (Taberani)
7. İbn-i Hazm şöyle der:
Abdullah bin Ömer (R.A.), Fatıma (R.A.) ve diğer sahabeiler, Medine’de pek çok vakıf bırakmışlardır. Bu güneşten daha açık ve daha meşhur bir meseledir. bunu bilmeyen yoktur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.