Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Peygamberimizin Kızı Hz. Rukiye (R.A.)

0 179
 Hz. Muhammed (S.A.V.) Aile Cüzdanı
Üçüncü Çocuk
İsim :  Hz. Rukiye (R.A.)
 
Baba İsmi : Muhammed bin Abdullah (S.A.V.)
 
Anne İsmi : Hatice bint-i Huveylid.
 
Doğum Yeri Tarihi : Mekke-i Mükerreme H.Ö 22.
 
Cinsiyeti : Kadın
Evlendiği Yer : Mekke-i Mükerreme
Eşinin İsmi : 
1- Önceleri Utbe Ebi Leheb ile nişanlanmıştı. Ancak Efendimiz’in peygamberiliğini ilan etmesi üzerine Eu Leheb, oğullarına nişanlarını bozmalarını emretti. Onlar da bozdular. Utbe, Mekke’nin fethedildiği gün müslüman oldu.
2- Osman bin Affan. Birlikte Habeşistan’a hicret ettiler.
Çocuklar :
Hz. Osman’dan Abdullah isminde bir oğlu oldu. Abdullah, altı yaşında bulunduğu sırada, bir horoz onun ve gözünü gagalamış, şişirmişti. Bunun üzerine tutulduğu hastalıktan kurtulamayarak, Hicretin 4. senesinde Cumadelula ayında vefat etti. Rasullah (S.A.V.) onun cenaze namazını kıldırdı. Hz. Osman da onu kabrine indirdi. (İbni Sad )
Peygamber Efendimiz, Abdullah’ın kabrinin başına bir taş dikti. Gözleri yaşarmış olduğu halde;
“Yüce Allah, kullarından, merhametli ve yufka yürekli olanlara rahmet eder!” buyurdu.
 
Vefat Yeri ve Tarihi : Medine-i Münevvere H. 2.
Yaşı : 24
Alamat-ı Farikası: :
1. Rasulullah (S.A.V.) Habeşistan’a hicret eden Hz. Osman ve kızı Rukiye’den bir müddet haber alamadı. Fahr-i Kainat Efendimiz zaman zaman dışarı çıkar, o taraflardan gelenlere evlatlarının haberini sorardı. Kureyş’ten bir kadın Habeş diyarından geldi. Rasul-i Ekrem Efendimiz, kızı  ve damadını sordu. O da:
“Ey Ebu-l Kasım, ben onları gördüm.” dedi.
Allah Rasulü (S.A.V.)
“Nasıllardı, iyiler miydi?” diye sordu.
Kadın:
“Osman, Rukiye’yi bir merkebe bindirmiş götürüyor, kendisi de arkasından yürüyordu.” dedi.
Bunun üzerine Fahr-i Kainat Efendimiz:
“Allah yar ve yardımcıları olsun! Şüphesiz Osman bin Affan, Lut (A.S.)’dan sonra ailesiyle birlikte Allah için hicret eden ilk insan oldu.” buyurdu.
2. Hz. Osman (R.A.) çok güzel bir zat idi. insanlar ondan daha güzel ne bir erkek ne de bir kadın görmüşlerdi. Hz. Rukiye de aynı şekilde ççok güzel bir insandı.
Rasulullah (S.A.V.), çok sevdiği Üsame bin Zyed’i çocukken bir kap yemekle onların evine göndermişti.
Küçük çocuk eve girdiğinde bu iki güzel insan karşısında kendini alamayarak bir Hz. Osman’a bir de Rukiye’ye bakmaya başladı.
Sonra Peygamber Efendimiz’in yanına döndü. Allah Rasulü (S.A.V.)
“Yanlarına girdin mi?” diye sordu.
Üsame (R.A.):
“Evet” dedi.
Alemlerin Fahr-i Ebedisi:
“Peki onlardan daha güzel bir çift gördün mü hiç?” buyurdu.
Üsame (R.A.)’da :
“Hayır ya Rasulullah cevabını verdi.”
3. Hz. Osman (R.A.), hanımı Rukiye ağır hasta olduğu için, Peygamber Efendimiz’in izniyle Bedir Gavzesi’ne katılmamıştı. Hz. Rukiye, ordu Bedir’de bulunduğu esnada vefat etmiş, zaferin müjdesi Medine’ye ulaştığı gün toprağa verilmişti. Fiili olarak Bedir’de bulunmamış olmala birlikte Rasulullah (S.A.V.), Hz. Osman’ı Bedir’e katılanlardan saydı ve ganimetten ona da pay ayırdı.
Kızı Hz. Rukiye vefat ettiğinde Fahr-i Kainat Efendimiz kabrin yanına oturdu. Hz. Fatıma da ağlayarak yanına geldi ve o da oturdu. Allah Rasulü (S.A.V.) Hz. Fatıma’ya olan merhametinden dolayı elbisesinin ucuyla onun göz yaşlarını sildi ve teselli etti.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.