Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

1) Âkil bâliğ bir kız babası olmadan kendi nikâhını kıyabilir mi?

0 60

1) Âkil bâliğ bir kız babası olmadan kendi nikâhını kıyabilir
mi?


CEVAP: Hanefî mezhebinde şu altı noktada kocanın kadına denk
olması aranmıştır: Soy, Müslüman oluş, dindar oluş, hürriyet, servet
ve meslek. Akıl baliğ olan kadın, velisinin rızasını almaksızın evlense
ancak seçmiş olduğu erkek sayılan altı noktadan ailesine denk olmasa
Zâhirur’Rivâye ye göre; velisinin bu evliliğe itiraz ve fesih hakkı
vardır.
Fakat Fetvada tercih edilen görüşe göre ise nikah geçersiz sayılır.
Nitekim Şâfi mezhebinde de velinin ya da vekilinin kıymadığı bir
nikâh geçerli olmadığı gibi.

Kaynak : Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı

İsmail Hakkı Yelkenci

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.