Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

37. MEKTUP

0 82
37. MEKTUP
·         Şeyh Muhammed Çeteri’ye yazmıştır.
·         Sünneti seniyyeye tabi olmaya ve Nakşibendi tarikatına intisap etmeye teşvik
      Lütuf ve kerem üzere gönderdiğiniz mektubunuzu mütalaa vesilesiyle içimde son derece sevinç ve neşe oluştu. Mektupla Nakşibendi tarikatında sebat ve istikamet ettiğiniz yönünde bir haber yer alıyordu. Bundan dolayı Allah’(c.c.) Hamd olsun…
      Bu tarikatın büyükleri hatırına Allah (c.c.) size sonsuz yükselişler bahş etsin. Bunların yolu Kibrit-i Ahmer cevheri olup kaynağına salat ve selam olası Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ nın sünnetine bağlılık üzere kuruludur. Bu fakirde mektubunuza cevaben şu anki sermayesinden bir şeyler yazacaktır.
      Özetle ifade edelim ki, uzun bir müddettir bilgi, hal ve makamlar bahar yağmuru gibi bu fakirin üzerine yağdırılmaktadır. Yapılması gereken her şey Allah’ ın inayetiyle yapıldı. Şimdi ise Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ nın sünnetini diriltmekten başka arzumuz kalmadı. En güzel salatlar, en mükemmel selamlar O’ na ve ailesine olsun!
       Hal ve vecdler ancak zevk erbabının iltifat ettiği şeylerdir. İç dünyamızı Hacegan’ ın nisbetiyle mamur etmemiz ve dış dünyamızı da Peygamber Efendimiz’ in Zâhirî sünnetleriyle donatmamız gerekir.
                Asıl is budur, gerisi boş hayallerdir.
      Kış günlerinde, yatsı namazı hariç beş vakit namazınızı da ilk vakitlerinde kılmanız gerekir. Zira kış günleri yatsı namazının gecenin üçte birine ertelenmesi müstehaptır. Bu fakir mezkur konuda mazur olduğundan namazı ilk vaktinden kıl kadar da olsa geciktirmek istemiyor. Beşeri  mazeretler müstesnadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.