Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

69. MEKTUP

0 63
69. MEKTUP
 
·         Han-ı Hanan’a yazılmıştır
·         Tevazuun her iki dünyada da üstünlüğü gerektirdiği; kurtuluşun ehl-i sünnete tabi olmaya bağlı olduğu
 
 
            Hamd Allah’a mahsustur. Salat ve selam O’nun Resûl’ü üzerine olsun
            Kardeşimiz Mevlana Muhammed Sıddık eşliğinde gönderdiğiniz değerli mektubunuz ulaştı. Kerem gösterdiniz. Allah bizden yana sizi en iyi ödülle ödüllendirsin. Siz ki, dervişlere karşı tevazuu elden burakmayıp mütevazi bir üslup kullandınız, umaruz ber tenezzülünüz; “Kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir” 1 hadis-i şerifi hükmünce gerek dini gerekse dünyevi anlamda yücelmenizi sağlar. Hatta öyle de olmuştur, müjdeler olsun!.
            Madem ki inâbe isteğinizi dile getirdiniz. O halde bu inâbeyi herhangi bir derviş eliyle olmuş farz ederek netice ve meyvelerini dikkatle gözleyiniz. Şu da unutulmamalı ki, elden geldiğince onun haklarını muhafaza etmeniz icap eder. Nasihat olarak ne yazayım bilemiyorum! İlim ve marifet olarak size ne açıklayayım bilemiyorum! Zira müctehid imamlar ve hakikate ermiş sûfiler bu konuları açıklama konusunda herhangi bir gevşeklik göstermemişlerdir. Zannediyorum bazı kardeşlerimiz, sermayesi kıt olan bu fakirin müsveddelerinden bir kısmını sizin hizmetinize ulaştırmış olmalılar. Umarım değerli nazarlarınız onlara ilişmiştir.
            Sözü toparlayacak olursak, kurtuluş yolu, söz ve davranış, asli ve feri konular itibariyle Ehl-i Sünnet vel-cemaata -Allah sayılarını artır­sın- tabi olmaktan ibarettir. Zira onlar kurtuluşa eren fırkayı teşkil etmektedirler. Diğerleri ise helak ve yok oluşun eşiğinde beklemek­tedirler. Bugün bunu insanlar bilsin veya bilmesin bir şey değişmez. Fakat yarın bunu herkes bilecek ama bu bilginin kimseye faydası ol­mayacaktır. Ey Allah’ım! Ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır.
            Seyyid İbrahim eskiden beri bu yüce eşiğin bağlıİarındandır. Her daim Allah’a dua eden dervişler halkasına dahildir. Zat-ı alinize layık olan, ona yardım etmeniz ve kendisini ve ailesini fakirlik ızdırabından kurtarmak için elinden tutmanızdır. Böylece o da sakin bir kafay­la iki dünyanın selameti için dua etsin.      Baki selam…

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.