Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

94. MEKTUP

0 91
  1. MEKTUP

 

  • ·         Hıdır Han el-Lûdî’ye yazılmıştır
  • ·         İnsanın hakikat âlemine uçabilmesi için doğru akide ve sâlih amel gibi iki kanatla kanatlanması gerektiği

 

Allah Sübhânehû size Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) şeriatı üzerinde istikamet ihsân eylesin.

İnsana her şeyden önce gereken şey, fırka-i Naciye olan Ehl-i Sünnet vel-Cemaat âlimlerinin görüşleri doğrultusunda akideyi düzeltmek ve ikinci olarak da fıkhı hükümlerin gerektirdiği şekilde sâlih ameller işlemektir.

Helâlın, haramın, şüphelinin, müstehapların, vaciplerin, sünnetlerin ve farzların hükümlerini öğrendikten ve bu amelî ve itikâdî iki kanadı edindikten sonra, İlahî yardım da olursa hakikat âlemine doğru uçmak mümkün olur. Yoksa o âleme yükselmek imkânsızdır.

Muhaldir yürümek safa yolunda,

                                Mustafa’ya ittibâ olmaksızın Ey Sa’d!

Allah Sübhânehû size ve bize Efendimiz’e (s.a.v.) ittibâ üzerinde sebat ihsan eylesin.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.