Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

17.Beyt

0 109

Risale-i Kudsiyye 17.Beyt

 

 

 

ظُهُورْ اِيتْدِى اُودَمْ سِرّمْدَه بِرْ نُورْ ، كُورَنْلَرْ ظَنْ اِيدَرْدِى نَفْخَهِ صُورْ
كِه اِجْمَالِ اُزْرَه اِظْهَارْ اَيْلَه بِر نُورْ ، دِيدِيلَرْ بَعْضِ عَاشِقْ اُولَه پُرْ نُورْ
بُو نُورْدَنْ حِصَّه الْ حَقَّه كِيدَه لِمْ ، جَمَالِبَا كَمَالَه سَيراِيدَه لِمْ

 

“Zuhur etti o dem sırrımda bir nur”,

“Görenler zan ideri nefha-i sûr”.

“Ki icmal üzre izhar eyle bir nur”
“Dediler bazı aşık olan pür nur”

“Bu nurdan hisse al Hakk’a gidelim”
“Cemali ba kemale seyr idelim.”

Büyük şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah (kuddise sirruhu) bu derste de Risale-i Kuddsiyye`yi te’lif etmesinin sebebini anlatmaya devam ediyor.

“Zuhur etti o dem sırrımda bir nur”,
“(Muharremin 11. gecesi ) Lâtife-i sırrımda bir nur zuhur etti”. Bu öyle ani dehşetli idi ki,

O dem : o zaman, demektir.

“Görenler zan ideri nefha-i sûr”.
“Görenler İsrafil (aleyhisselam)ın kâinatın yıkılması için sura üfürdüğünü zann ederlerdi”Yani sanki kıyamet kopmuştu.

“Ki icmal üzre izhar eyle bir nur”
 “Bana gelen manevi heyet dediler ki kısaca bir nur izhar eyle(açıkla)”.

İcmal:kısa ,demektir.

“Dediler bazı aşık olan pür nur”
“ALLAH’ı seven aşık kullar,senin icmal üzere izhar ettiğin bu nurdan hisselensin kalpleri nur ile dolsun”.

“Bu nurdan hisse al Hakk’a gidelim”
“Cemali ba kemale seyr idelim.”

Tarikat derslerine çalışmakla bu nurdan faydalanılır.

Bu Risale-i Kuddisye manevi bir emirle yazılmıştır onun için çok kıymetlidir.

Sultan Fatih’in Hocası Molla hüsrev (Rahimehullah)Mikratül Vusul isimli kitabını yazdığında Resullullah (sallALLAHu aleyhi vesellem)i rüyasında gördü.Resulullah (sallALLAHu aleyhi ve sellem) ona:”Yazmış olduğun bu kitabı biraz daha genişlendir ki talebe istifade etsin,anlaşılması daha kolay olsun” buyurdu.

Bunun üzerine Molla hüsrev de bu manevi işaretle Mikratül Vusul’ü şerh eden Mikratül usul isimli eserini yazdı.Biraz zordur.Mevlâ anlaşılmasını ihsan etsin.

“Muhakkak o ALLAH kolay ettiklerine kolaydır”

Biz şimdi ne kadar şükretsek azdır.Bizim için neler düşünülmüş.ALLAH (celle celalühu)ın manevi olarak heyet göndermesi ,kitabı emrini vermesi kim içindir?bizim menfaatımız içindir,anlamamız içindir .

ALLAH’ın üzerimizde olan niğmetleri sayısızdır.Mevlâ Tealâ buyuruyor ki;

“ALLAH’ın üzerinizde olan niğmetlerini düşünün ki ,(cahiliyyet devrinde) bir birinize düşmanlar iken O, sizin kalpleriniz arasında ülfet(yakınlık ve sıcaklık
)meydana getirdi ve onun niğmeti sayasinde (din )kardeşler-(i) oldunuz.

Hem siz ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da ALLAH,(İslamiyet sebebiyle) o ateşe düşmekten sizi kurtardı(Âli imran süresi:103)den

Şunu unutmayın; ne insanlar var ki, cehennme odundurlar. Ya biz öyle olsaydık!sonun ne olacağını ALLAH bilir ama Mevlâ’nın yadımı ile bir necat (kutuluş) yolunda olduğumuz görülüyor.RABBİMizin bu niğmetini unutmayalım.

Böyle düşünürsek çok faideli olur. ALLAH’ın Kur’an niğmeti olmasaydı dünya akrep yuvası olurdu.Ahirette cehennnem ateşinin tutuşturucusu olacaktık?Hasta olsak, zayıfta olsak değilmi ki bu yoldayız şükretmeliyiz.Oturup gazetelerle ,televizyonlarala,vidiolarla teselli olmaktan ALLAH bizi korusun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.