Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

18.Beyt

0 121

Risale-i Kudsiyye 18.Beyt

دِيدِيلَرْ بِرْ اَثَرْ يَازْ عَاشِقَانَ ، اُولَه فَيْضُ وَ مَحَبَّتْ سَالِكَانَه
هَمْ اُولْسُونْ يادِكَارنْ عَارِفَانَه ، اُقُويَانْ دَرْدِ حَقْ اِلَه بُو يَانَه
 بُو دَرْد اِلَه عَزِيزْ حَقَّه كِيدَ ه لِمْ ، جَمَالِ بَا كَمَالَه سَيْرِاِديدَه لِمْ

“Dediler bir eser yaz âşıkâne”     “Ola feyz-u muhabbet salikâne”

“Hem olsun yadigârın arifane”    “Okuyan derdi Hakkı ile boyana”

”Bu der ile azizi Hakka gidelim,”     “Cemali ba kemale seyr idelim.”

“Dediler bir eser yaz âşıkâne.     “Ola feyz-u muhabbet salikâne.”

“Dediler bir eser yaz âşıkâne”
“Ola feyz-u muhabbet salikâne”
“Hem olsun yadigârın arifane”
“Okuyan derdi Hakkı ile boyana””Bu der ile azizi Hakka gidelim,”
“Cemali ba kemale seyr idelim.”
“Dediler bir eser yaz âşıkâne.
 “Manevi bir heyet bana dedi ki ALLAH’a aşık olanlara kitap yaz.”Aşıkâne:Aşıklar demektir.
“Ola feyz-u muhabbet salikâne.”

“O kitap saliklere (ALLAH yolcularına)feyiz ve muhabbet olsun.”

Salikân:Salikler ALLAH yolcuları ,demektir.

Feyz:ALLAH’dan kulun kalbine akan sevgidir.Feyiz muhabbetle tefsir edildi.

aradaki vav harfi Atf-ı tefsiridir.
Cenab-ı Hakkın sevgisi akıyor.Risale-i Kudsiyye insanın kalbine feyzin akmasına oluk olsun.

“Hem olsun yadgârın arifane”
 “Arif olanlara da armağan olsun.”

Yadigâr:Armağan, hatırlama sebebi,
Arifan:arifler,
Yad:Hatırlama ,demektir.

“Okuyan derdi Hakkı ile boyana”
 “Bu kitabı okuyanlar ALLAH derdi ile boyansın içi dışı hep nur olsun.”

Derdi Hak: Hak Tealâ Hazretlerinin derdi .

“Bu der ile azizi Hakka gidelim,”
“Cemali ba kemale seyr idelim.”

ALLAH Tealâ Hazretleri bu iyiliği dostları vasıtasıyla İsmet Garibullah(kuddise sırrhu)Hazretlerine yaptırdı.

Mevla yardım etmese kazanacağını kazanamazsın,bileceğini bilemezsin.İyiliğin her zerresini Mevlâ’dan bilelim.Ve :Mevlâ’yı unutmayalım .O bizi unutmuyor.mevlâ Tealâ şöyle buyuruyor:

“ALLAH sana ihsan ettiği gibi ,sen de ihsan et.yer yüzünde fesad arama;çünkü ALLAH fesad çıkaranları sevmez”(kasas süresi :77’den)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.