Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

155. MEKTUP

0 63

MEVZUU : Aslına dönmeye teşvik.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Müzzemmil’e yazmıştır.

***

Bir şiirle başlayalım:

Batıldır Hakkın gayrı olarak taptıkları; Ne fena şey, batıl için tercih yaptıkları..

Dehli’nin görülecek yerlerini ziyaret ettim. Cemaziyelevvel ayının ilk haftasına rasladı. Muhammed Sıddık dahi, benimle beraberdi. Orada bir müddet kaldıktan sonra, vatan-ı aslîye döneceğiz. Şayet, Hakkın iradesi bizim muradımıza muvafık olursa..

— «Vatan sevgisi imandandır.»

Haberi meşhurdur.

Bu aciz miskin nereye gitse, nasiyesi o Yüce Zat’ın elinde.. Bu. mana şu âyet-i kerime ile sabit:

— «Hareket eden hiç bir mahluk hariç olmamak üzere, alnından tutan odur. Rabbım sırat-ı müstakim üzeredir.» (11/56)

Firar edilecek yer neresi?. Meğer yine ondan ona kaçıla.. Emir şu:

— «Allah’a kaçınız.» (51/50)

Her hal ü kârda itikad edilmeli ki: Asıl asıl olarak, parça dahi tabi olarak ona bağlıdır. Bunun için de asla teveccüh edilmelidir.

Bir şiir:

Varsa kalbinde birine zerre mikdar;
Sevgi Haklan gayrına bil hastalık var.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.