Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

156. MEKTUP

0 72

MEVZUU : Ehlûllah ile sohbete teşvik..

***

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Müzzemmil’e yazmıştır.

***

Kadızade Calenderi ile yolladığın mektup Dehlî’de iken geldi.

Allah’a hamd ü şükürler olsun ki, zamanın kazancı fukaranın mahabbeti ile oldu:

— «İnsan sevdiği ile beraberdir.»

Hükmü onlarladır.

Vakitler ve zamanlar bakımından receb ayı her nekadar yakın ise de, uzak görünüyor.

Bir şiir:

Yaranıma gösterdim güneşi, ziyası işte;
Yakındır, lâkin tutmak zor, asıl mesele işte..

***

Hak sahiplerinin haklarına riayet etmek yolundan senin tercih ettiğin bu mana üzerinde istikamet sahibi ol.

***

İhtimal ki, bu Fakir receb aymda orada olacaktır. En doğrusunu Sübhan Allah bilir. Dönüş ve gidiş onadır.

***

Her hal ü kârda uygun düşer ki: Bu kısa ömür günlerini fukara ile beraber geçiresin.

Şu âyet-i kerime bu manayı güzel anlatır:

— «Rızasını isteyerek; sabah akşam RabTanna duâ eden kimselerle nefsini tut.» (18/28)

— «Rızasını isteyerek; sabah akşam Rab’Ia nefsini tut.» (18/28)

Ve bu emir kesindir. Bunu, Allah-ü Teâlâ habibine buyunnaktadır.

Değerli zatlardan biri Hakka şu münacaatta bulundu:

— İlâhi, bu velî kullarına sen ne yüzdür ki, verdin. Onları tam yan seni bulmakta; seni bulamayan dahi onları tanımaz.

***

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, bize ve size bu taife-i aliyye’ye mahabbet nasib eylesin.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.