Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

51. MEKTUP

0 107
51. Mektup 

  • Şeyh Seyyid Nakip Efendi’ ye gönderilmiştir.
  • Şeriat-ı garrânın yüceltilmesine teşvik
 Allah Sübhânehû’ den, şerefli sülalesinin varlığını vesile kılarak şeriat-ı garrâyı takviye etmesini ve hoşgörülü, parlak dinin hükümlerini yüceltmesini isteriz.
                   Gerçek iş budur, gerisi boştur.
 Garip Müslümanların bu dönemde sapkınlık bataklarının derinliklerinden kurtulması ancak peygamberliğin kaynağı, beşerin en hayırlısı olan Peygamberimizin’ in ailesinin gemisinden ümit edilebilir.
 Nitekim Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz “Benim ehl-i beytim Nuh’un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, ondan geri kalan helak olur.” buyurmuştur.
 O halde en büyük himmeti bu yüce devlete erişmeye yönlendirmek gerekir.
 Hamd olsun, Allah’ın yardımıyla makam, saygınlık ve gücün her birine kavuştunuz. Eğer asıl şerefinizin yanı sıra bunlara bir de yukarıda anlattığım husus eklenirse saadet meydanında akranlarınız arasından birincilik ipini göğüslersiniz.
 Bu fakir hak şeriatı takviye amacıyla benzer sözler söylemek üzere sizin tarafınıza doğru yola çıkıyor. Delhi’de Ramazan hilalini gördüler. Muhterem validemin rızasının, beklemem yönünde olduğunu anlayınca çaresiz Kur’an hatmini dinlemek üzere bekledim. İşler Allah’ın katındadır.
 Allah’tan ümidimiz iki cihan saadetine erişmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.